Categorieën
Geen categorie

Hallo wereld!

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het, start dan met schrijven!

Categorieën
Geen categorie

Nieuws

persbericht 5 december 2019

1DigitalNL lanceert BeleidsZaak voor beleidsmakers

Dienstverlener 1DigitalNL komt met een innovatieve digitale oplossing voor interactieve beleidsvorming, waarmee beleidsmakers binnen de overheid meer grip krijgen op dossiervorming, beleidsanalyse en het effect van beleidsmaatregelen binnen de samenleving. Het product BeleidsZaak helpt beleidsmakers op centraal, provinciaal en gemeentelijk niveau om veilig met elkaar samen te werken aan beleidsonderwerpen en ondersteunt openbare publicaties van stukken voor het publiek in het kader van een transparante overheid.

1DigitalNL is een joint venture van een aantal gespecialiseerde hoogwaardige Nederlandse  ICT-dienstverleners, welke samen het verschil willen maken in een ecosysteem met publieke en private partners om de digitalisering van de Nederlandse overheid te versnellen. Met de inbreng van passie,  ervaring, brede domeinkennis en een product met innovatieve digitale instrumenten wordt de basis gelegd voor een succesvolle implementatie. De schaalbare oplossing is ontwikkeld op basis van innovatieve cloud technologieën en is modulair opgebouwd uit de state-of-the-art ICT componenten van Pegasystems, Alfresco, EnterpriseDB en Red Hat.

Volgens 1DigitalNL een digitale innovatie waarmee overheden wendbaarder worden om continu mee te bewegen in het tempo van een sterk veranderende samenleving. Op basis van actuele complexe maatschappelijke vraagstukken blijkt er bij politiek en publiek een grote behoefte te bestaan om beleid zichtbaar tussentijds te monitoren, om daarmee transparantie van beleid te vergroten. Tijdige maatregelen gebaseerd op doorlopende metingen borgen dat de effectiviteit van beleid door de overheid toeneemt en er meer draagvlak ontstaat in de samenleving. Dit heeft positieve effecten op het collectieve beeld wat de samenleving ervaart als ‘waardevol’ en de wijze waarop schept ‘vertrouwen’ bij het publiek.

De voorziening speelt in op een toenemende vraag naar innovatieve tech-producten en -diensten door de overheid om interdepartementaal en interactief samen te kunnen werken aan beleidsontwikkeling met stakeholders zoals burgers, bedrijven en kennisinstellingen. BeleidsZaak ondersteunt het primaire bedrijfsproces van beleidsdirecties van kerndepartementen, maar ook de beleidsontwikkeling per beleidsterrein op provinciaal niveau. Met het product kan de overheid adequaat inspelen op wijzigingen als gevolg van veranderende wetgeving en interne regelgeving. Een ander essentieel principe van de oplossing is het herleidbaar maken van besluiten en handelingen naar regelgeving. BeleidsZaak geeft invulling aan een eenduidige toekomstgerichte informatiehuishouding, efficiënt samenwerken met ketenpartners en het bieden van veilige  (mobiele) ondersteuning. Ook het openbaar publiceren van stukken in het kader van een open en transparante overheid (WOO) is basisfunctionaliteit, alsmede het archiveren van beleidsdossiers conform de Archiefwetgeving.

1DigitalNL is in gesprek met de publieke sector om het digitale platform in een proefopstelling aan te gaan bieden.