Productlijn

1DigitalNL biedt een standaard productlijn aan voor de gehele overheid (zoals provincies, waterschappen en gemeenten) waarmee bedrijfsprocessen gedigitaliseerd kunnen worden.  Dit geldt zowel voor gestructureerde processen als ongestructureerde processen. Onze jarenlange kennis van Pega, Alfresco, Redhat OpenShift en Enterprise DB hebben we gecombineerd om te komen tot deze productlijn, welke dan ook gebaseerd is op die systemen. 

Onze productlijn bestaat uit de volgende functionele componenten:

Authenticatie & Autorisatie

Binnen de omgeving wordt de authenticatie ingericht op basis van Single Sign On via federatieve authenticatie. Toegang tot de Suite is op rollen gebaseerd en wordt door systeembeheerders geconfigureerd.

Portaal

Interactieve omgeving in de vorm van een web based portaal voor de gebruiker waarin alle onderliggende kernfunctionaliteiten zoals samenwerken, documentmanagement, zoeken en procesbesturing van de suite ontsloten worden. Dit portaal kent een gebruikersprofiel en is via single sign on aan te loggen. De vormgeving en UI is aan te passen aan de wensen en huisstijl van de organisatie. De gebruiker werkt in één userinterface en kan zowel werken aan zaken die gestructureerd zijn en zaken die ongestructureerd zijn.   

Ongestructureerde zaken

Binnen deze omgeving kan door meerdere gebruikers gewerkt worden aan 1 document of dossier. Het volgt geen vastgelegd proces en de inhoud van documenten kan erg variëren.  De medewerker krijgt alle vrijheid om het ontstaan van deze documenten en dossiers op zijn/haar wijze te doen. Vanuit deze omgeving kunnen tevens alle omliggende omgevingen en koppelingen benaderd worden.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een vorm van procesgericht werken waarbij de informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform kan worden ontsloten naar alle betrokken. We noemen dit ook wel gestructureerde processen. Binnen de suite hanteren we volgende kenmerkende eigenschappen voor zaak- en procesgericht werken: besturing en bewaking op overkoepelend niveau, inzicht in status afhandeling, en processtandaardisatie. Een zaak bestaat uit de combinatie van betrokkene(n), zaakinformatie, documenten, status, resultaat en eventueel besluit.  De suite biedt de mogelijkheid zaken te definiëren (modeleren), waarbij zaakgegevens, proces, dossier en interactie gezamenlijk in één systeem afgehandeld worden. De informatie binnen zaakgericht werken is situatie specifiek, de processen zijn dynamisch ingericht. Gebruikers worden via een workflow geleid naar de volgende stap. De workflow is in te richten naar klantbehoefte.

Monitoren & Evalueren

Binnen de suite zijn een rijk scala aan out of the box rapportages aanwezig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inzicht in doorlooptijden van het proces maar ook aan werkvoorraad en verschillende dwarsdoorsneden over het proces. De rapportages kunnen naar behoefte vanuit de klantorganisatie worden ingericht. Ook is het mogelijkheden om de data te exporteren en zodoende beschikbaar te maken voor externe rapportage tools. Tijdens de implementatie wordt het koppelvlak wat nodig is afgestemd op de eisen en wensen vanuit de organisatie. 

Koppelingen

De suite beschikt over diverse integratiemogelijkheden. Via een uitgebreid pakket van adapters kunnen de toepassingen naadloos worden ingepast in een Enterprise-ecosysteem en wordt zowel gegevens import als export mogelijk gemaakt. Integratie functionaliteit is volledig model gestuurd en onderverdeeld in

  • Connectoren: de toepassing roept een service aan of een functie die door een applicatie wordt geboden),
  • Services: Inkomende verbindingen, waarbij de applicatie enige functionaliteit biedt voor een andere engine of applicatie om aan te roepen. 
  • Transformaties: De suite kan de gegevens die het ontvangt of verzendt, transformeren